Χρήση
Εύρος Κόστους

 – 

  • 6150
  • 6150

Η Akern είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε στη Φλωρεντία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 για την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτροϊατρικού διαγνωστικού εξοπλισμού. Το 1981 κατασκεύασε την πρώτη διαγνωστική συσκευή φλεβικής κυκλοφορίας. Επικυρώθηκε από ένα από τα πρώτα πολυεθνικά κέντρα βιοηλεκτρικής σύνθετης αντίστασης στην Ευρώπη.