Κατηγορίες
Τύπος Doppler
Χρήση
Εύρος Κόστους

 – 

  • 120
  • 2100
Συστήματα για την Νεογνική Φροντίδα. Θερμοκοιτίδες Νοεγνών, Φωτοθεραπείες Νεογνών, Θερμαντικά Σώματα Νεογνών, Καρδιοτοκογράφοι μονής & διπλής κύησης, Doppler γυναικολογικά.