Χρήση
Εύρος Κόστους

 – 

  • 1947
  • 9306

Η Amplivox διαθέτει ειδικά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της ακουστικής και επαγγελματικής υγείας (ακουόμετρα, τυμπανόμετρα κλπ). Τα προϊόντα συνδυάζουν την καινοτομία, την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης. Με πάνω από 80 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια και την υποστήριξη ακουστικού εξοπλισμού και υπηρεσιών σε παγκόσμια βάση.