Εταιρείες
Ηλικιακή Ομάδα
Φωτισμός

Κιουρέτες Αυτιών & Ωτολαβίδες BIONIX

Οι Κιουρέτες Αυτιών και οι Ωτολαβίδες BIONIX καλύπτουν τις απαιτήσεις των οδηγιών της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας για την ορθή κλινική πρακτική στη διάγνωση και τη διαχείριση της οξείας μέσης ωτίτιδας. Οι κιουρέτες Bionix έχουν ειδικό σχεδιασμό και είναι κατάλληλες για χρήση σε βρέφη, παιδιά & ενήλικες. Οι φωτιζόμενες κιουρέτες προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές σύστημα διαχείρισης της ωτικής κυψελίδας.