Οφθαλμοσκόπια - Σκιασκόπια Heine

Οφθαλμοσκόπια - Σκιασκόπια Heine

Κορυφαία οφθαλμολογικά εργαλεία Heine. Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Άμεσα οφθαλμοσκόπια με φωτισμό XENON & LED Heine BETA200, K180 & Mini3000. Έμμεσο Οφθαλμοσκόπιο Omega 500. Σκιασκόπιο Streak Retinoscopy BETA200 LED. Ρετινόμετρο Heine Lambda 100.