Οφθαλμολογικά Εργαλεία Heine

Οφθαλμολογικά Εργαλεία Heine

Το οφθαλμοσκόπιο είναι ένα ιατρικό όργανο που χρησιμοποιείται στην εξέταση του ματιού. Είναι πολύ σημαντικό για ένα γιατρό να είναι σε θέση να δει το εσωτερικό του οφθαλμού, συμπεριλαμβανομένου του αμφιβληστροειδή, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού. Αν και πιο συχνά χρησιμοποιείται για τη διάγνωση παθήσεων των ματιών, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω μιας εξέταση των ματιών μπορεί να είναι χρήσιμες και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες, όπως καρδιολογία, νευρολογία, και παιδιατρική.

Η απεικόνιση του βυθού πραγματοποιείται είτε από την άμεση είτε έμμεση οφθαλμοσκόπηση. Στην άμεση οφθαλμοσκόπηση οι προσπίπτουσες και οι ανακλώμενες ακτίνες μπορούν να διαχωριστούν με διάφορες μεθόδους, από ένα καθρέφτη ημιανακλώμενο, ένα καθρέφτη με ένα κεντρικό άνοιγμα ή ένα πρίσμα. Δυστυχώς αυτά δίνουν ένα μικρό οπτικό πεδίο. Στην έμμεση οφθαλμοσκόπηση ένας οφθαλμοσκοπικός φακός χρησιμοποιείται ώστε να αυξηθεί το οπτικό πεδίο διατηρώντας τον αμοιβαίο συσχετισμό μεταξύ της κόρης και του βυθού, αντίστοιχα του ασθενή και του παρατηρητή.