Εταιρείες
Κατηγορίες

Άμεσα Οφθαλμοσκόπια

Άμεσα Οφθαλμοσκόπια Heine

Το άμεσο οφθαλμοσκόπιο είναι ένα ευέλικτο, χειροκίνητο όργανο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές οφθαλμολογικές εξετάσεις. Η βυθοσκόπιση είναι μία από τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές, παρέχει πληροφορίες για ασθένειες των ματιών καθώς και για συστηματικές ασθένειες του ασθενούς. Οφθαλμοσκόπια Heine με φωτισμό XENON & LED, Heine BETA200®, Heine K180® & Heine Mini3000®