Τάση Λειτουργίας
Εταιρείες
Λαμπήρας για:

Λαμπτήρες Heine - Welch Allyn

Αυθεντικοί λαμπτήρες για τα διαγνωστικά όργανα Heine & Welch Allyn. Κάθε λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί ειδικά ως αναπόσπαστο μέρος των οργάνων Heine & Welch Allyn, με βάση τις παραμέτρους χρωματικής απόδοσης, θερμοκρασίας χρώματος, διάρκειας ζωής & ασφάλειας.

Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #078
H-X-002.88.078
42,50 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #037
H-X-001.88.037
27,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #049
H-X-002.88.049
38,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #077
H-X-001.88.077
35,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #105
H-X-001.88.105
34,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #110
H-X-001.88.110
34,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #070
H-X-002.88.070
38,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #056
H-X-001.88.056
27,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #035
H-X-001.88.035
30,50 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Welch Allyn #3100-U
RAT-WLA-03100-U
45,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #069
H-X-001.88.069
38,50 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Welch Allyn #6500-U
WLA-06500-U
55,80 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #044
H-X-002.88.044
38,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #086
H-X-002.88.086
42,50 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Λαμπτήρας Welch Allyn #3400-U
RAT-WLA-03400-U
28,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+