Εταιρείες

Συσκευές Απολύμανσης & Αποστείρωσης Χώρου

Εξασφαλίστε καθαρό, ελεύθερο από παθογόνα μικρόβια και ιούς αέρα, προστατεύοντας την υγεία σας και την υγεία των ασθενών σας. Συσκευές απολύμανσης & αποστείρωσης αέρα για χρήση σε ιατρικού ενδιαφέροντος χώρους (ιατρεία, θαλάμους ασθενών, χειρουργεία κλπ).