Εταιρείες

Πολυθρόνες Θεραπείας

Πολυθρόνες Θεραπείας, ηλεκτροκίνητες, πολλών τμημάτων με ανεξάρτητες κινήσεις, κατάλληλες για ημερήσια νοσηλεία, χημειοθεραπείες καθώς και για Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (Αιμοκάθαρση)