Φροντίδα Αναπνευστικού

Φροντίδα Αναπνευστικού

Ιατροτεχνολογικές συσκευές για την φροντίδα του αναπνευστικού σας. Νεφελοποιητές, ροόμετρα, σπιρόμετρα προσωπικής χρήσης & εξασκητές αναπνευστικών μυών.