Κατηγορίες
Εταιρείες

Τροχήλατα Ιατρικών Συσκευών

Τροχήλατα Ιατρικών Συσκευών με σύγχρονο & κομψό σχεδιασμό για ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργική χρήση. Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση συσκευών ηλεκτροκαρδιογραφίας, διαθερμιών, μόνιτορ, αντλιών καθώς και μιας πληθώρας άλλων ιατροτεχνολογικών συσκευών.