Κατηγορίες
Εταιρείες

Οπτότυπα


Η οπτική οξύτητα αξιολογείται με διάφορους τύπους οπτοτύπων που αποτελούνται από σειρές μαύρων συμβόλων, που μπορεί να είναι αριθμοί , γράμματα ή σχέδια, συνήθως σε λευκό υπόβαθρο, που βαθμιαία ελαττώνονται σε μέγεθος. Το μέγεθος των γραμμάτων στους πίνακες έχει επιλεχθεί στο γεγονός ότι η διακριτική ικανότητα του οφθαλμού είναι περίπου 1 λεπτό της μοίρας (1arcmin)