Εταιρείες

Κρυοπηξίες

Κρυοπηξίες

Επαγγελματικά συστήματα κρυοθεραπείας. Φορητές φιάλες κρυοθεραπείας. Κρυοπηξίες για δερματολόγους και γυναικολόγους. Κρυοπηξίες Brymill, Cry-Ac Wallach, μιας χρήσης Histofreezer Δοχεία Αζώτου Cryopal.