Εταιρείες

Κατηγορίες Κατηγορίες

Απινιδωτές

Απινιδωτές Δημόσιας Πρόσβασης – Public Access Defibrillators

Οι αυτόματοι απινιδωτές (AED) είναι συσκευές σχεδιασμένες για χρήση από μη επαγγελματίες υγείας. Η εκμάθηση της χρήσης τους είναι τόσο απλή που μπορεί να γίνει με επιτυχία ακόμα και χωρίς επίσημη εκπαίδευση/πιστοποίηση.
Διαθέτουν φωνητικές και οπτικές οδηγίες που καθοδηγούν τον χρήστη κατά την διάρκεια ενός συμβάντος. Διαθέτουν ειδικούς αλγόριθμους ανάλυσης του καρδιακού ρυθμού που επιτρέπουν στον απινιδωτή να "αποφασίζει" αν χρειάζεται ή όχι να χορηγηθεί απινίδωση στο θύμα. Εάν κάποιος δεν χρειάζεται απινίδωση, η συσκευή δεν θα χορηγήσει απινίδωση. Δεν είναι δυνατόν να βλάψετε κάποιον με έναν AED, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να σώσουν τη ζωή κάποιου.