Εταιρείες

Ιατρικά Διαπασών


Ιατρικά Διαπασών

Τα ιατρικά διαπασών είναι απλές ηχητικές συσκευές οι οποίες αποτελείται από δυο στελέχη σε σχήμα «Υ» που ενώνονται σε κοινή βάση. Κατά την διέγερσή τους παράγονται ηχητικές συχνότητες από τα ταλαντούμενα στελέχη αλλά και από την βάση. Τα στελέχη ταλαντώνονται με τον ίδιο τρόπο μεταξύ τους και το ηχητικό αποτέλεσμα οφείλεται στη συμβολή των ταλαντούμενων στελεχών.Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των διαπασών (τύπος μετάλλου, ποιότητα μετάλλου, σχήμα κλπ), είναι υπεύθυνα για την ηχητική του απόκριση. Κάθε διαπασών κατά την μηχανική του διέγερση παράγει μια βασική συχνότητα, η οποία συνοδεύεται από δευτερεύουσες, κάποιες από τις οποίες διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ άλλες σβήνουν σχεδόν αμέσως μετά την γένεση τους.