Κατηγορίες
Εταιρείες

Μάσκες Ανάνηψης - CPR

μάσκες ανάνηψης CPR ("φιλί της ζωής") είναι σχεδιασμένες για χρήση κατά την επείγουσα παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.
Είναι κατάλληλες για ασθενείς κάθε ηλικίας.
Προλαμβάνεται η επαφή στόμα με στόμα.