Εταιρείες

Οφθαλμολογία

(302,42 + ΦΠΑ) 375,00 με ΦΠΑ
(177,42 + ΦΠΑ) 220,00 με ΦΠΑ
(233,87 + ΦΠΑ) 290,00 με ΦΠΑ
(241,94 + ΦΠΑ) 300,01 με ΦΠΑ
(229,84 + ΦΠΑ) 285,00 με ΦΠΑ
(598,39 + ΦΠΑ) 742,00 με ΦΠΑ
(169,36 + ΦΠΑ) 210,01 με ΦΠΑ
(282,26 + ΦΠΑ) 350,00 με ΦΠΑ
(362,90 + ΦΠΑ) 450,00 με ΦΠΑ
(483,87 + ΦΠΑ) 600,00 με ΦΠΑ
(131,45 + ΦΠΑ) 163,00 με ΦΠΑ