Εταιρείες
Μέγεθος Monitor
Χρώματα
Εκτύπωση Απαγωγών
Πλάτος Χαρτιού Εκτύπωσης

Ιατρική Εργασίας - ΕΞΥΠΠ & ΕΣΥΠΠ

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη ιατροδιαγνωστικό εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων του Ιατρού Εργασίας (ΕΞΥΠΠ - ΕΣΥΠΠ) σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α` 26.5.1999). Πανελλαδική Υποστήριξη με την Εγγύηση της Sigma Medical.
Εξοπλισμός Ιατρικής της Εργασίας, Πιεσόμετρο, Στηθοσκόπιο, Hλεκτροκαρδιογράφος, Σπιρόμετρο, Ωτοσκόπιο, Pινοσκόπιο, Oφθαλμοσκόπιο, Visus test, Aναστημόμετρο, Zυγός σώματος, Διαπασών 250 - 500 - 1000Hz, Διαφανοσκόπιο προβολής ακτινογραφιών, Aκοόμετρο, Φυγόκεντρος, Φορητό ψυγείο.