Εργαστηριακά Είδη

Εργαστηριακά Είδη

Τα εργαστηριακά είδη προορίζονται για ιατρικά, χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια. Προσεκτικά επιλεγμένα εργαστηριακά είδη, αξιόπιστα, λειτουργικά, με την εγγύηση και υποστήριξη της Medical.

  • Μεγάλο εύρος επιλογών από εργαστηριακά μικροσκόπια πολλαπλών μεγεθύνσεων αλλά και διαφορετικών μεθόδων αντίθεσης, οπτικών σωλήνων, αντικειμενικών φακών και φακών συμπύκνωσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων.
  • Ασφαλής ανάπτυξη και διατήρηση κυτταρικών και μικροβιολογικών καλλιεργειών με επωαστικούς κλιβάνους μεγάλης ακρίβειας και αξιόπιστου ελέγχου θερμοκρασίας.
  • Πληθώρα επιλογών για φυγοκέντρους διαφορετικών ταχυτήτων, παρουσίας ή όχι κενού, ελέγχου ή μη της θερμοκρασίας και πολλαπλά μεγέθη δειγμάτων.
  • Αξιόπιστη κατάψυξη σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες με εργαστηριακούς καταψύκτες άριστης ποιότητας