Εταιρείες
Χρώματα

Διατροφολογία

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη διατροφολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.
Ζυγαριές και Λιπομετρητές Seca mBCA, Bodystat, Maltron, δερματοπτυχόμετρα Harpenden, συσκευές ελέγχου του υδρογόνου στην αναπνοή για την διάγνωση γαστρεντερικών διαταραχών καθώς και πλήρη ξενοδοχειακό εξοπλισμό ιατρείου.