Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού
Χρώμα

Αθλητιατρική

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη επιστημονικό εξοπλισμό για την ειδικότητα της Αθλητιατρικής. Πανελλαδική Υποστήριξη με την Εγγύηση της Sigma Medical.
Εξοπλισμός Αθλητιατρικής, σπιρόμετρα, λιπομετρητές, αγωγιμόμετρα, ζυγαριές, εξασκητές αναπνοής, μετρητές γαλακτικού οξέως, υπερηχογράφοι, αναλώσιμα υλικά.

(10.362,90 + ΦΠΑ) 12.850,00 με ΦΠΑ
(283,06 + ΦΠΑ) 350,99 με ΦΠΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(645,16 + ΦΠΑ) 800,00 με ΦΠΑ
(2.023,39 + ΦΠΑ) 2.509,00 με ΦΠΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(2.023,39 + ΦΠΑ) 2.509,00 με ΦΠΑ
(1.784,68 + ΦΠΑ) 2.213,00 με ΦΠΑ
(2.804,84 + ΦΠΑ) 3.478,00 με ΦΠΑ