Εταιρείες

Αθλητιατρική

Ο Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης έχει κύρια αποστολή την παραγωγή και διάδοση της γνώσης στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των προσαρμογών του ανθρώπινου οργανισμού κατά τη σωματική άσκηση. Αποβλέπει στη διοχέτευση επιστημονικών πληροφοριών για τη βελτίωση, διατήρηση της υγείας και ευρωστίας του ανθρώπου, καθώς και στη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.