Κατηγορίες
Εταιρείες

Holter Πίεσης & Ρυθμού

Ολοκληρωμένα συστήματα συνεχούς καταγραφής (24-168h) της αρτηριακής πίεσης (Holter Πίεσης) καθώς και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (Holter Ρυθμού). Συνοδεύονται από λειτουργικά και διαισθητικά λογισμικά για εύκολη και γρήγορη ανάλυση των καταγραφών. Holter πίεσης & ρυθμού των εργοστασίων Aspel, Contec, Microlife & Welch ALlyn.