Εταιρείες
Τύπος Doppler

Συσκευές Doppler

Συσκευές Doppler

Ως συσκευές Doppler χαρακτηρίζουμε τις συσκευές μέσω των οποίων εκμεταλλευόμενοι το φαινόμενο Ντόπλερ, ανιχνεύουμε είτε τη συχνότητα των παλμών ενός εμβρύου κατά την κύηση (εμβρυικά Doppler) είτε τη ροή του αίματος στις φλέβες και τα αγγεία (αγγειολογικά Doppler).

Τα γυναικολογικά (εμβρυικά) Doppler χρησιμοποιούνται από τις πρώτες βδομάδες της κύησης και μέχρι τον τοκετό. Χρησιμοποιούν ανιχνευτές (probes) με συχνότητα 2 ή 3 MHz, ακίνδυνη τόσο για το βρέφος όσο και για τη μητέρα. Στην πιο απλή τους έκδοση οι συσκευές παρέχουν ηχητική πληροφορία για τους παλμούς του εμβρύου, ενώ πιο εξελιγμένες συσκευές διαθέτουν οθόνη με οπτική ένδειξη των παλμών, δυνατότητα εναλλαγής ανιχνευτών και θύρα για σύνδεση με εκτυπωτή ή ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η Huntleigh Healthcare, είναι δικαιούχος της εμπορικής ονομασίας Sonicaid, συνώνυμης των συσκευών Doppler.

Η σειρά αγγειολογικών Doppler περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μοντέλων καλύπτοντας έτσι όλες τις εφαρμογές από την απλή ακρόαση της ροής του αίματος, μέχρι κορυφαία μοντέλα που προσφέρουν προηγμένα χαρακτηριστικά όπως έγχρωμη ανάλυση φάσματος, αυτόματο υπολογισμό παραμέτρων, φωτοπληθυσμογραφία, εκτύπωση κυματομορφών και σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή για προβολή και εκτύπωση έγχρωμων εκθέσεων αγγειολογικών εξετάσεων.

Στα χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών συμπεριλαμβάνονται από την απλή ηχητική ακρόαση της ροής τους αίματος μέχρι συσκευές με αμφίδρομη ανίχνευση της ροής, οπτική ένδειξη της ταχύτητας ροής, δυνατότητα εναλλαγής ανιχνευτών και θύρα για σύνδεση με εκτυπωτή ή ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Συνδέονται με μια μεγάλη γκάμα ανιχνευτών διαθέσιμων σε διάφορες συχνότητες (4,5,8 &10MHz) αναλόγως της εφαρμογής (περιφερικά, εν τω βάθει ή επιφανειακά αγγεία) αλλά και ειδικές διεγχειρητικές κεφαλές (ανιχνευτές). Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνεται το πρώτο πλήρως αυτόματο σύστημα μετρήσεων Σφυροβραχιόνιου Δείκτη, Dopplex ABIlity.