Εταιρείες

Χωνάκια Ωτοσκοπίων

Χωνάκια (tips) μιας χρήσης κατάλληλα για χρήση με όλα τα ωτοσκόπια Heine αλλά και τα περισσότερα άλλων κατασκευαστών (Welch Allyn, Riester, KaWe κα). Άριστης κατασκευής για τέλεια εφαρμογή στην κεφαλή του Ωτοσκοπίου. Χωρίς αιχμηρά άκρα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στους ιστούς. Διαθέσιμα σε διάμετρο 2.5mm για παιδιατρική χρήση ή 4.0mm για ενήλικες.