Εταιρείες
Κατηγορίες

Κατηγορίες Κατηγορίες

Οξύμετρα

Οξύμετρα

Η παλμική οξυμετρία είναι μία έμμεση, μη επεμβατική μέθοδος μέτρησης της οξυγόνωσης του αίματος. Οι συσκευές μέσω των οποίων επιτυγχάνουμε συνεχή παρακολούθηση της οξυγόνωσης του αρτηριακού αίματος, υπολογίζοντας το ποσοστό της αιμοσφαιρίνης (Hb) που είναι κορεσμένη με οξυγόνο ονομάζονται παλμικά οξύμετρα.

Είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές (δαχτύλου, φορητό ή επιτραπέζιο) και εκτός του κορεσμού του οξυγόνου συνήθως προσφέρουν μέτρηση των παλμών του ασθενούς, ενώ πιο εξελιγμένες συσκευές δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα του σφυγμικού κύματος, γραφική και αριθμητική ένδειξη του κορεσμού, μνήμη για αποθήκευση των μετρήσεων, ρυθμίσεις ανώτατων και κατώτατων ορίων με αντίστοιχα ηχητικά και οπτικά μηνύματα, θύρες διασύνδεσης με Η/Υ και σχετικά λογισμικά διαχείρισης.

Συνοδεύονται από μεγάλη ποικιλία αισθητήρων, μιας ή πολλαπλών χρήσεων προσαρμοσμένων τόσο στην ηλικία του ασθενούς (νεογνά/παιδιά/ενήλικες) όσο και τη μέθοδο εφαρμογής (δακτύλου, αυτοκόλλητα, κλιπ κλπ).