Κατηγορίες
Εταιρείες
Χρώματα

Κατηγορίες Κατηγορίες

Οξύμετρα

Παλμικά οξύμετρα αναίμακτης καταγραφής του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα. Οξύμετρα για επαγγελματική, νοσοκομειακή χρήση, με πολλαπλούς αισθητήρες και ρυθμίσεις. Όλα τα μοντέλα κορυφαίων κατασκευαστών, Οξύμετρα Nonin Medical, Οξύμετρα Contec, Οξύμετρα Huntleigh, EDAN κλπ. Ειδικά οξύμετρα για χρήση σε θάλαμο Μαγνητικού Τομογράφου.