Εγκατάσταση & Εκπαίδευση

Η Sigma Medical αποτελεί μια πλήρως οργανωμένη τεχνικά εταιρεία, τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Όλοι οι συνεργάτες μας είναι καταρτισμένοι με συναφή του αντικειμένου τους επιστημονική κατάρτιση (Τεχνολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Βιοιατρικής Τεχνολογίας). Η διαδικασία της δια βίου εκπαίδευσης αποτελεί για την εταιρεία μας πρωταρχικό μέλημα. Η ενημέρωση μας πάνω στις νέες τεχνολογίες και υλικά είναι συνεχής.

Η εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο τμήμα service και εγκατάστασης των συσκευών που προμηθεύει. Το τμήμα service αποτελεί μέρος του πιστοποιητικού ποιότητας της εταιρείας μας (ISO Certificate) και παρακολουθείται από ειδικές διαδικασίες.

Τηρούμε αποθήκη με επαρκές απόθεμα των κυριότερων ανταλλακτικών για όλες τις συσκευές που αντιπροσωπεύουμε.

Το τμήμα service και επισκευών είναι εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες μετρητικές και διαγνωστικές συσκευές.

Κατόπιν ειδικής συμφωνίας/χρέωσης η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία & εκπαίδευση στην χρήση, όλων των συσκευών που διακινεί, στο χώρο του πελάτη, καθώς και την εγκατάσταση & παραμετροποίηση του σχετικού λογισμικού που τυχόν συνοδεύει αυτές. Αναλαμβάνει επίσης την σύναψη ετήσιων συμβολαίων υποστήριξης/συντήρησης του εξοπλισμού εξασφαλίζοντας την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΣΕΩΣ (στο χώρο του πελάτη)

  • Επισκευή, Εγκατάσταση συσκευών 40,00€/ώρα
  • Εκπαίδευση χρηστών 30,00€/ώρα
  • Εκπαίδευση τεχνικών 40,00€/ώρα

Σε όλα τα παραπάνω ισχύει ελάχιστη χρέωση ανά επίσκεψη μία (1) ώρα.

  • Έξοδα κίνησης 0,5€/Km
  • Αποζημίωση χρόνου μετάβασης / επιστροφής 35,00€/ώρα
  • Αποζημίωση εκτός έδρας 100,00€/ημέρα (εκτός Αττικής)
  • Αποζημίωση εκτός έδρας με διανυκτέρευση 160,00€/ημέρα

Για τις παραπάνω υπηρεσίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2106630520 είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.