Χρήση
Εύρος Κόστους

 – 

  • 3100
  • 3100

Η Cnoga Medical αναπτύσει και διανέμει καινοτόμες μη επεμβατικές ιατρικές συσκευές (αναλυτές αερίων αίματος αναίμακτης μέτρησης με σύνδεση Bluetooth & τεχνολογία Cloud . Είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που ανέπτυξε μια σειρά μη επεμβατικών προϊόντων που συμμορφώνονται με την υψηλότερη ακρίβεια και ποιότητα