Εταιρείες

Αλλεργιολογία

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη επιστημονικό εξοπλισμό για την ειδικότητα της Αλλεργιολογίας. Πανελλαδική Υποστήριξη με την Εγγύηση της Sigma Medical.
Εξοπλισμός Αλλεργιολογικού ιατρείου, σπιρόμετρα, ζυγαριές, φυγόκεντροι, οξύμετρα, μετρητές υδρογόνου, δερματογραφόμετρα.

(1.733,87 + ΦΠΑ) 2.150,00 με ΦΠΑ
(18,55 + ΦΠΑ) 23,00 με ΦΠΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(1.947,58 + ΦΠΑ) 2.415,00 με ΦΠΑ
(1,21 + ΦΠΑ) 1,50 με ΦΠΑ
(1.008,06 + ΦΠΑ) 1.249,99 με ΦΠΑ
(14,00 + ΦΠΑ) 17,36 με ΦΠΑ
(24,19 + ΦΠΑ) 30,00 με ΦΠΑ
(302,42 + ΦΠΑ) 375,00 με ΦΠΑ
(10,48 + ΦΠΑ) 13,00 με ΦΠΑ
(957,26 + ΦΠΑ) 1.187,00 με ΦΠΑ
(9,68 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ