Εταιρείες
Χρώματα

Αλλεργιολογία

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη επιστημονικό εξοπλισμό για την ειδικότητα της Αλλεργιολογίας. Πανελλαδική Υποστήριξη με την Εγγύηση της Sigma Medical.
Εξοπλισμός Αλλεργιολογικού ιατρείου, σπιρόμετρα, ζυγαριές, φυγόκεντροι, οξύμετρα, μετρητές υδρογόνου, δερματογραφόμετρα.