Εταιρείες

Μετρητές Μονοξειδίου Άνθρακα

Το οξυγόνο μεταφέρεται στους ιστούς του σώματος από τα ερυθρά αιμοσφαίρια και κατά την εισπνοή καπνού από το τσιγάρο ή το περιβάλλον, το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) απορροφάται στο αίμα μέσω των πνευμόνων καθώς συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη 200 φορές πιο εύκολα από το οξυγόνο. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) δεσμεύεται με την αιμοσφαιρίνη στα ερυθρά αιμοσφαίρια και σχηματίζει καρβοξυαιμοσφαιρίνη (COHb), εμποδίζοντας στα ερυθρά αιμοσφαίρια να μεταφέρουν το οξυγόνο στους ιστούς.
Η σειρά Smokerlyzers αποτελείται από φορητές συσκευές ελέγχου του εκπνεόμενου μονοξείδιου του άνθρακα (CO) .
Το αποτέλεσμα δίνεται σε ppm, που είναι ο αριθμός των μορίων CO σε ένα εκατομμύριο μέρη αέρα. Η ένδειξη ppm καθορίζει επίσης την ποσότητα του CO στο αίμα (ως καρβοξυαιμοσφαιρίνη COHb). Η ποσοστιαία καρβοξυαιμοσφαιρίνη (% COHb) είναι το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρουν CO αντί οξυγόνου. Η ποσότητα CO στο αίμα του αγέννητου μωρού αναφέρεται ως ποσοστό επί τοις εκατό της καρβοξυαιμοσφαιρίνης στον πλακούντα της εγκύου (% FCOHb).
Μερικά από τα προϊόντα της σειράς Smokerlyzer® μπορούν να το αναλύσουν ως κίνητρο για την διακοπή του καπνίσματος και της συμμόρφωσης με τις οδηγίες της NICE για το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη.