Εταιρείες
Χρώματα

Σωματομετρικά Εργαλεία

Τα σωματομετρικά εργαλεία της κατηγορίας προσφέρουν άνετη και επακριβή μέτρηση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών. Μεζούρες μέτρησης παιδιάτρων και ενηλίκων, μεζούρες κρανιομέτρησης, μεζούρες μέτρησης περιφέρειας, σκολιόμετρα, ορχιδόμετρα, γωνιόμετρα, δυναμόμετρα, αναλυτές στάσης σώματος, ποδοσκόπια κ.α