Τύπος Πιεσομέτρου
Εταιρείες

Κατηγορίες Κατηγορίες

Πιεσόμετρα

Πιεσόμετρα καταγραφής της αρτηριακής πίεσης να νοσοκομειακή και επαγγελματική χρήση, συνοδευόμενα από πιστοποιητικα βαθμονόμησης (Calibration Certificate). Εδώ θα βρείτε όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές ιατρικών πιεσομέτρων, Welch Allyn, Braun, Heine, Riester, Hartmann, Microlife, A&D, Omron κλπ.