Εταιρείες
Κατηγορίες
Τύπος Πιεσομέτρου

Κατηγορίες Κατηγορίες

Πιεσόμετρα

Gamma G7

Με το Πιεσόμετρο επιτυγχάνουμε τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης του αίματος.

Διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:

  • Μανομετρικά (μηχανικά). Διακρίνονται στα υδραργυρικά (τείνουν να εκλείψουν λόγο των επιπτώσεων του υδραργύρου στον ανθρώπινο οργανισμό και στο περιβάλλον) και στα ανεροειδικά. Στο συγκεκριμένο είδος είναι απαραίτητη η χρήση ακουστικών για τη λήψη της μέτρησης.
  • Ψηφιακά. Διακρίνονται στα ημιαυτόματα ( διαθέτουν πουάρ πλήρωσης της περιχειρίδας) και στα πλήρως αυτόματα. Τα πλεονεκτήματα τους είναι ότι μετρούν και απεικονίζουν συγχρόνως και τον καρδιακό ρυθμό καθώς επίσης διαθέτουν μνήμες καταχώρησης προηγούμενων μετρήσεων προς σύγκριση. Διακρίνονται σε οικιακής και νοσοκομειακής χρήσης.

Κριτήρια επιλογής ενός Μανομετρικού Πιεσόμετρου αποτελούν η ποιότητα των υλικών του (π.χ latex-free), η ευκρινής οθόνη, η ποικιλία σε μεγέθη περιχειρίδων και κυρίως τα πιστοποιητικά κλινικών δοκιμών (Validations) που οφείλει να διαθέτει κάθε συσκευή που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Πέραν των παραπάνω, ένα ψηφιακό πιεσόμετρο αξιολογείται από την τεχνολογία μέτρησης που χρησιμοποιεί, τη δυνατότητα παραμετροποιήσεων που δέχεται καθώς και τη δυνατότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή.