Διαγνωστική Κατηγορία
Εταιρείες

Διαγνωστικά POC Tests

Διαγνωστικά Point of Care Tests. Διαγνωστικά τεστ ούρων, μολυσματικών νοσημάτων, φλεγμονών, καδιακών δεικτών, ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ηπατίτιδας B & C, στρεπτόκοκκου, γρίπης, τροπονίνης, CLO test, Covid-19 tests κ.α, όλα αξιόπιστων οίκων κατασκευής με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.