Εταιρείες

Vision Screeners

Οι συσκευές Vision Screener προορίζονται για χρήση σε τμήματα επαγγελματικής υγείας και προληπτικής ιατρικής. Αποτελούν συνδυασμό οπτικής, ηλεκτρονικής και υπολογιστικής υψηλής τεχνολογίας για τη διενέργεια μετρήσεων οπτικής οξύτητας και τον έλεγχο οπτικών προβλημάτων. Επιτρέπουν εξετάσεις οπτικής οξύτητας (κοντινή, μακρινή και προαιρετική ενδιάμεση), αντίληψη της όρασης, αντίληψη των χρωμάτων, πλευρικό και κάθετο λανθάνων συνεκτικό στραβισμό καθώς και περιφερειακές εξετάσεις. Συσκευές κορυφαίων κατασκευαστών όπως οι Visiolite Master FIM & Vision Screener Titmus.