Εταιρείες
Χρώμα

Φοιτητές Ιατρικής

Ειδικές εκπτώσεις για τους φοιτητές ιατρικής σε συγκεκριμένα είδη. Επικοινωνήστε μαζί μας για παραπάνω λεπτομέρειες.

Διαγνωστικά όργανα HEINE για φοιτητές ιατρικής.

(10,48 + ΦΠΑ) 13,00 με ΦΠΑ
(5,65 + ΦΠΑ) 7,01 με ΦΠΑ
(58,87 + ΦΠΑ) 73,00 με ΦΠΑ
(91,94 + ΦΠΑ) 114,01 με ΦΠΑ
(249,19 + ΦΠΑ) 309,00 με ΦΠΑ
(80,65 + ΦΠΑ) 100,01 με ΦΠΑ
(96,77 + ΦΠΑ) 119,99 με ΦΠΑ
(174,19 + ΦΠΑ) 216,00 με ΦΠΑ