Χρήση
Εύρος Κόστους

 – 

  • 890
  • 890
Η HemoCue είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης από το 1982, στον τομέα των επιτόπου δοκιμαστικών τεστ αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Από τότε και ύστερα η εξέλιξη της τεχνολογίας και των προϊόντων ήταν σημαντική καθώς εισήχθησαν συσκευές για τη γλυκόζη, την αλβουμίνη ούρων, το HbA1c, καθώς και την μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων.