Εταιρείες

Έμμεσα Οφθαλμοσκόπια

Έμμεσα Οφθαλμοσκόπια Heine

Η έμμεση οφθαλμοσκόπηση επιτρέπει στον επαγγελματία υγείας να βλέπει μεγαλύτερο μέρος του βυθού. Η απόσταση εργασίας μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς είναι μεγαλύτερη. Τα έμμεσα οφθαλμοσκόπια HEINE διαθέτουν συνεχές ρυθμιζόμενο έλεγχο φωτεινότητας και ομοιογενές, χωρίς σκίαση, φωτισμό ολόκληρου του οπτικού πεδίου. Έμμεσο Οφθαλμοσκόπιο Heine Omega®500.