Λειτουργίες Ζυγών Seca

 13/12/2012  Άρθρα

Λειτουργίες Ζυγών Seca

Tεχνικοί Όροι Seca

TARE

Λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρχει επιπλέον βάρος (π.χ. πάνες ή κουβέρτες μωρών ή μικρών παιδιών και επίσης καρέκλες ή αναπηρικά αμαξίδια) το οποίο δεν πρέπει να υπολογιστεί στο αποτέλεσμα. Πρώτα μετράται το επιπλέον βάρος και κατόπιν η οθόνη επαναφέρεται στο μηδέν. Το βάρος του αντικειμένου αφαιρείται από την επόμενη μέτρηση.

Pre-TARE

Όταν ενεργοποιείτε, μια προηγούμενη αποθηκευμένη τιμή αφαιρείτε αυτόματα από την συγκεκριμένη μέτρηση. Παράδειγμα, όταν ο νοσοκόμος και ο ασθενής στέκονται μαζί πάνω στον ζυγό και πρέπει να μετρηθεί μόνο ο ασθενής.

BMIF (Breast-Milk-Intake-Function)

H ποσότητα του γάλακτος που έχει φάει ένα μωρό στην διάρκεια του θηλασμού μπορεί να καθοριστεί με την βοήθεια της λειτουργίας Breast-Milk-Intake-Function. Με το πάτημα ενός πλήκτρου, το βάρος του μωρού πριν το τάϊσμα αποθηκεύεται και κατόπιν αφαιρείται από το βάρος που ζυγίζεται μετά το τάϊσμα.

Mother/child

Αυτή η λειτουργία αναπτύχθηκε για να ζυγίζονται τα παιδιά στην αγκαλιά ενός ενήλικου. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μητέρας/παιδιού, η προηγούμενα αποθηκευμένη τιμή βάρους του ενήλικου αφαιρείται από την τιμή που καθορίζεται στην καινούργια ζύγιση. Στη ζυγαριά φαίνεται μόνο το βάρος του παιδιού, με ακρίβεια 50 gr.

HOLD, Auto-HOLD

Μόλις η μέτρηση αποθηκευτεί με το πάτημα του πλήκτρου HOLD, παραμένει στην οθόνη αφού ο ασθενής κατεβεί από τον ζυγό. Έτσι επιτρέπει στον γιατρό ή τον νοσηλευτή να ασχοληθεί με τον ασθενή και να καταγράψει την μέτρηση με την άνεση του μετά. Όταν η λειτουργία Auto-HOLD είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HOLD ενεργοποιείται αυτόματα με τον καθορισμό του βάρους.

ΒΜΙ

Ο δείκτης Μάζας Σώματος συσχετίζει το ύψος με το βάρος. Ένα εύρος μέτρησης 18,5 έως 24,9 θεωρείται ιδανικό κατά την γνώμη των ειδικών. Εκτός αυτών των ορίων θα πρέπει να ζητηθεί ιατρική συμβουλή.

BFR

To ποσοστό σωματικού λίπους συγκρίνει το ποσοστό του λίπους στον ασθενή με μια ιδανική τιμή. Το σωματικό βάρος και το ύψος είναι οι βασικοί παράμετροι της μέτρησης. Επιπλέον παράγοντας είναι το γένος.

Patient data input

Στοιχεία όπως γένος, ηλικία και PAL (Δείκτης Σωματικής Δραστηριότητας) μπορούν να καταχωρηθούν μέσω του πλήκτρου input στην πολύ λειτουργική οθόνη αφής του Seca 285. Μαζί με τις μετρήσεις του ύψους και του βάρους, τα δεδομένα στέλνονται ασύρματα στον εκτυπωτή Seca 360◦, όπου χρησιμοποιούνται για υπολογισμούς όπως η κατανάλωση ενέργειας εν ηρεμία ή η συνολική κατανάλωση ενέργειας για παιδιά και εφήβους.

Limit Value Function

Για αποτελεσματική παρακολούθηση των ασθενών, μπορεί ο χρήστης να τοποθετήσει ένα μέγιστο βάρος ζύγισης, πάνω από το οποίο ενεργοποιείται συναγερμός.

Damping

Η λειτουργία απόσβεσης καθιστά δυνατό τον εύκολο καθορισμό του βάρους ακόμη κι όταν προκύπτει παρεμβολή κατά τη ζύγιση π.χ. μετακίνηση του ασθενή. Ο βαθμός της απόσβεσης μπορεί να ρυθμιστεί πριν από τη ζύγιση: Όσο εντονότερη είναι η απόσβεση, τόσο λιγότερο αντιδρά η ζυγαριά σε κινήσεις κατά τη ζύγιση.

Reset

H λειτουργία Reset επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

SEND, Auto-SEND

Με την πίεση ενός πλήκτρου, όλες οι μετρήσεις και τα εισηγμένα στοιχεία διαβιβάζονται ασύρματα σε συνεργαζόμενες συσκευές όπως ζυγοί με λειτουργία BMI, ασύρματο εκτυπωτή, ηλεκτρονικό υπολογιστή με λογισμικό Seca emr flash 101 ή λογισμικό Seca analytics 105. Όταν η λειτουργία Auto-SEND είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα με το τέλος της μέτρησης.

PRINT, Auto-PRINT

Με την λειτουργία PRINT οι μετρήσεις και τα εισηγμένα στοιχεία διαβιβάζονται ασύρματα σε ένα ασύρματο εκτυπωτή Seca 360◦, όπου επεξεργάζονται και εκτυπώνονται. Όταν η λειτουργία Auto-PRINT είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα με το τέλος της μέτρησης.