Εταιρείες

Φαρμακεία Α' Βοηθειών

Πλήρη σετ Φαρμακείων Α' Βοηθειών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες από ένα σπίτι έως και ένα εργοστάσιο. Φαρκακεία Εργασίας που καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 2562/Β.
Σετ Οικιακών Φαρμακείων, Φαρμακεία Εργασίας, Σετ Αθλητικών Φαρμακείων, Φαρμακεία Α' Βοηθειών Αυτοκινήτου, Φαρμακείο για τη βάρκα ή και το τροχόσπιτο