Εταιρείες
Μέγεθος Monitor
Εκτύπωση Απαγωγών
Πλάτος Χαρτιού Εκτύπωσης

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(304,03 + ΦΠΑ) 377,00 με ΦΠΑ
(158,06 + ΦΠΑ) 195,99 με ΦΠΑ
(87,10 + ΦΠΑ) 108,00 με ΦΠΑ
(80,65 + ΦΠΑ) 100,01 με ΦΠΑ
(73,39 + ΦΠΑ) 91,00 με ΦΠΑ
(112,90 + ΦΠΑ) 140,00 με ΦΠΑ
(213,71 + ΦΠΑ) 265,00 με ΦΠΑ
(91,94 + ΦΠΑ) 114,01 με ΦΠΑ
(217,74 + ΦΠΑ) 270,00 με ΦΠΑ
(84,68 + ΦΠΑ) 105,00 με ΦΠΑ
(84,68 + ΦΠΑ) 105,00 με ΦΠΑ
(108,87 + ΦΠΑ) 135,00 με ΦΠΑ
(104,84 + ΦΠΑ) 130,00 με ΦΠΑ
(129,03 + ΦΠΑ) 160,00 με ΦΠΑ
(96,78 + ΦΠΑ) 120,01 με ΦΠΑ
(1.784,68 + ΦΠΑ) 2.213,00 με ΦΠΑ
(48,39 + ΦΠΑ) 60,00 με ΦΠΑ
(250,00 + ΦΠΑ) 310,00 με ΦΠΑ
(131,45 + ΦΠΑ) 163,00 με ΦΠΑ
(174,19 + ΦΠΑ) 216,00 με ΦΠΑ
(23,38 + ΦΠΑ) 28,99 με ΦΠΑ
(123,39 + ΦΠΑ) 153,00 με ΦΠΑ
(147,58 + ΦΠΑ) 183,00 με ΦΠΑ
(383,06 + ΦΠΑ) 474,99 με ΦΠΑ
(283,06 + ΦΠΑ) 350,99 με ΦΠΑ
(774,19 + ΦΠΑ) 960,00 με ΦΠΑ