Εταιρείες

Χειρουργική

(2.804,84 + ΦΠΑ) 3.478,00 με ΦΠΑ
(177,42 + ΦΠΑ) 220,00 με ΦΠΑ
(1.700,81 + ΦΠΑ) 2.109,00 με ΦΠΑ
(1.076,61 + ΦΠΑ) 1.335,00 με ΦΠΑ
(2.016,13 + ΦΠΑ) 2.500,00 με ΦΠΑ
(1.555,65 + ΦΠΑ) 1.929,01 με ΦΠΑ
(96,78 + ΦΠΑ) 120,01 με ΦΠΑ
(1.827,42 + ΦΠΑ) 2.266,00 με ΦΠΑ
(1.827,42 + ΦΠΑ) 2.266,00 με ΦΠΑ
(1.827,42 + ΦΠΑ) 2.266,00 με ΦΠΑ
(1.827,42 + ΦΠΑ) 2.266,00 με ΦΠΑ