Εταιρείες

Χειρουργική

(1.004,03 + ΦΠΑ) 1.245,00 με ΦΠΑ
(1.049,00 + ΦΠΑ) 1.300,76 με ΦΠΑ
(1.067,74 + ΦΠΑ) 1.324,00 με ΦΠΑ
(1.076,61 + ΦΠΑ) 1.335,00 με ΦΠΑ
(1.100,81 + ΦΠΑ) 1.365,00 με ΦΠΑ
(1.127,42 + ΦΠΑ) 1.398,00 με ΦΠΑ
(1.190,32 + ΦΠΑ) 1.476,00 με ΦΠΑ
(1.200,00 + ΦΠΑ) 1.488,00 με ΦΠΑ
(1.447,58 + ΦΠΑ) 1.795,00 με ΦΠΑ
(1.500,00 + ΦΠΑ) 1.860,00 με ΦΠΑ
(1.501,61 + ΦΠΑ) 1.862,00 με ΦΠΑ
(1.508,06 + ΦΠΑ) 1.869,99 με ΦΠΑ
(1.532,26 + ΦΠΑ) 1.900,00 με ΦΠΑ
(1.532,26 + ΦΠΑ) 1.900,00 με ΦΠΑ