Εταιρείες
Κατηγορίες

Holter Πίεσης & Ρυθμού

Holter Πίεσης & Ρυθμού

Το Holter πίεσης αποτελεί ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο με το οποίο επιτυγχάνεται η προγραμματισμένη 24ωρη, ενίοτε και 48ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς.

Το Holter πίεσης αποτελείται από 2 μέρη:

  • Την καταγραφική μονάδα με την περιχειρίδα
  • Το λογισμικό (software) επεξεργασίας και ανάλυσης των μετρήσεων/καταγραφών

Το καταγραφικό τοποθετείται στη ζώνη του ασθενούς και συνδέεται με την περιχειρίδα η οποία παραμένει στον βραχίονα του ασθενούς για όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο θεράπων ιατρός επιλέγει τη συχνότητα αυτόματης μέτρησης της πίεσης η οποία κυμαίνεται από 15 έως 30 λεπτά με αποτέλεσμα να έχουμε την καταγραφή της πίεσης στη διάρκεια ενός 24ώρου μέχρι και 100 φορές.

Με την ολοκλήρωση της 24ώρης καταγραφής ο θεράπων ιατρός συνδέει το καταγραφικό στον Η/Υ όπου μέσω του σχετικού λογισμικού ακολουθεί η ανάλυση των καταγραφών. Η 24ωρη καταγραφή διαθέτει σαφή πλεονεκτήματα έναντι της απλής μέτρησης/καταγραφής της αρτηριακής πίεσης καθώς έχουμε:

  • Ολοκληρωμένη καταγραφή της διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης σε συνθήκες καθημερινότητας.
  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιυπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής.
  • Δυνατότητα διαφοροποίησης της «υπέρτασης» της λευκής μπλούζας & της κρυφής υπέρτασης.