Εταιρείες

Holter Πίεσης & Ρυθμού

Holter Πίεσης & Ρυθμού

Το Holter πίεσης αποτελεί ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο με το οποίο επιτυγχάνεται η προγραμματισμένη 24ωρη, ενίοτε και 48ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς.

Το Holter πίεσης αποτελείται από 2 μέρη:

  • Την καταγραφική μονάδα με την περιχειρίδα
  • Το λογισμικό (software) επεξεργασίας και ανάλυσης των μετρήσεων/καταγραφών

Το καταγραφικό τοποθετείται στη ζώνη του ασθενούς και συνδέεται με την περιχειρίδα η οποία παραμένει στον βραχίονα του ασθενούς για όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο θεράπων ιατρός επιλέγει τη συχνότητα αυτόματης μέτρησης της πίεσης η οποία κυμαίνεται από 15 έως 30 λεπτά με αποτέλεσμα να έχουμε την καταγραφή της πίεσης στη διάρκεια ενός 24ώρου μέχρι και 100 φορές.

Με την ολοκλήρωση της 24ώρης καταγραφής ο θεράπων ιατρός συνδέει το καταγραφικό στον Η/Υ όπου μέσω του σχετικού λογισμικού ακολουθεί η ανάλυση των καταγραφών. Η 24ωρη καταγραφή διαθέτει σαφή πλεονεκτήματα έναντι της απλής μέτρησης/καταγραφής της αρτηριακής πίεσης καθώς έχουμε:

  • Ολοκληρωμένη καταγραφή της διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης σε συνθήκες καθημερινότητας.
  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιυπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής.
  • Δυνατότητα διαφοροποίησης της «υπέρτασης» της λευκής μπλούζας & της κρυφής υπέρτασης.
(967,74 + ΦΠΑ) 1.200,00 με ΦΠΑ
(3.100,00 + ΦΠΑ) 3.844,00 με ΦΠΑ
(229,84 + ΦΠΑ) 285,00 με ΦΠΑ
(765,32 + ΦΠΑ) 949,00 με ΦΠΑ
(1.975,81 + ΦΠΑ) 2.450,00 με ΦΠΑ
(935,00 + ΦΠΑ) 1.159,40 με ΦΠΑ
(3.160,48 + ΦΠΑ) 3.919,00 με ΦΠΑ
(1.962,90 + ΦΠΑ) 2.434,00 με ΦΠΑ
(4.875,00 + ΦΠΑ) 6.045,00 με ΦΠΑ
(1.962,90 + ΦΠΑ) 2.434,00 με ΦΠΑ