Εταιρείες

Σκιασκόπια Heine

Σκιασκόπια Heine Το φορητό ρετινοσκόπιο χρησιμοποιείται για την αντικειμενική μέτρηση του διαθλαστικού σφάλματος του ματιού. Η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός μπορούν να μετρηθούν. Το σκιασκόπιο προσφέρεται δύο εκδόσεις: Spot Retinoscope και το ευρέως χρησιμοποιούμενο Streak Retinoscope με εικόνα ραβδώσεων που απλοποιεί την εξέταση. Η τεχνολογία ParaStop αναπτύχθηκε από την HEINE για την εύκολη, γρήγορη και επακριβή επιλογή παράλληλης δέσμης φωτισμού.