Εταιρείες
Κατηγορίες

Κατηγορίες Κατηγορίες

Οξύμετρα

Οξύμετρα

Η παλμική οξυμετρία είναι μία έμμεση, μη επεμβατική μέθοδος μέτρησης της οξυγόνωσης του αίματος. Οι συσκευές μέσω των οποίων επιτυγχάνουμε συνεχή παρακολούθηση της οξυγόνωσης του αρτηριακού αίματος, υπολογίζοντας το ποσοστό της αιμοσφαιρίνης (Hb) που είναι κορεσμένη με οξυγόνο ονομάζονται παλμικά οξύμετρα.

Είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές (δαχτύλου, φορητό ή επιτραπέζιο) και εκτός του κορεσμού του οξυγόνου συνήθως προσφέρουν μέτρηση των παλμών του ασθενούς, ενώ πιο εξελιγμένες συσκευές δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα του σφυγμικού κύματος, γραφική και αριθμητική ένδειξη του κορεσμού, μνήμη για αποθήκευση των μετρήσεων, ρυθμίσεις ανώτατων και κατώτατων ορίων με αντίστοιχα ηχητικά και οπτικά μηνύματα, θύρες διασύνδεσης με Η/Υ και σχετικά λογισμικά διαχείρισης.

Συνοδεύονται από μεγάλη ποικιλία αισθητήρων, μιας ή πολλαπλών χρήσεων προσαρμοσμένων τόσο στην ηλικία του ασθενούς (νεογνά/παιδιά/ενήλικες) όσο και τη μέθοδο εφαρμογής (δακτύλου, αυτοκόλλητα, κλιπ κλπ).

Οξύμετρο Δακτύλου PC-60B1
CRE-PC60B1
40,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
75,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
9,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Φορητό Οξύμετρο SOMO PO-100
SOM-PO100
350,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Οξύμετρο Δακτύλου OXY-10 Bluetooth
GIM-35095
150,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Οξύμετρο Δακτύλου OXY-3
GIM-35090
57,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Οξύμετρο Δακτύλου OXY-2
GIM-35072
55,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Οξύμετρο Δακτύλου OXY-5
GIM-34282
55,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
55,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
440,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
700,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
Οξύμετρο Δακτύλου iHealth Air
GIM-23525
95,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Οξύμετρο δακτύλου PO82
SOM-PO82Y
50,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Οξύμετρο Δακτύλου GIMA OXY-4
GIM-35092
60,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+
Οξύμετρο δακτύλου GIMA OXY-6
GIM-34285
89,00 (Συμπ/ται ΦΠΑ)
+