Εταιρείες
Κατηγορίες

Συσκευές Αιματολογικού Ελέγχου

Συσκευές Αιματολογικού Ελέγχου

Ο τακτικός έλεγχος των παραμέτρων στο αίμα (σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδα, ING κλπ) θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των όποιων ιατρικών προβλημάτων καθημερινή βάση. Ο σχεδιασμός και η χρήση των συσκευών είναι ιδιαίτερα απλή για να μπορείτε να κάνετε τακτική χρήση. Οι μετρητές είναι εύκολοι στη χρήση και ακριβείς στα αποτελέσματα.

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε συσκευές για τον έλεγχο του σακχάρου, της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων, του Λιπιδαιμικού Προφίλ, της αιμοσφαιρίνης αλλά και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, του χρόνου προθρομβίνης (INR) καθώς και τις διαγνωστικές ταινίες για τις παραπάνω συσκευές.