Εταιρείες

Μ.Ε.Θ.

Καρδιογράφος AsCARD Gold3
ASP-07-101-0044
(2.322,58 + ΦΠΑ) 2.880,00 με ΦΠΑ
+
Καπνογράφος ΝΟΝΙΝ LifeSense II
NON-LIFE HUMAN-0103
(3.064,52 + ΦΠΑ) 3.800,00 με ΦΠΑ
+
Καπνογράφος ΝΟΝΙΝ RespSense II
NON-RESP HUMAN-03
(2.741,94 + ΦΠΑ) 3.400,01 με ΦΠΑ
+
(1.036,29 + ΦΠΑ) 1.285,00 με ΦΠΑ
Ζελέ Υπερήχων SOFTcare Διαφανές 250ml
BRN-104.004.IS
(1,06 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
+
Ζελέ Υπερήχων SOFTcare Διαφανές 5L
BRN-104.002.IS
(10,62 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
+
Ζελέ Υπερήχων Aquasonic Parker 5L
BRN-104.001.IS
(23,89 + ΦΠΑ) 27,00 με ΦΠΑ
+
Ζελέ Υπερήχων SOFTcare Μπλε 250ml
BRN-104.003.IS
(0,97 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
+
Ζελέ Υπερήχων SOFTcare Μπλε 5L
BRN-104.006.IS
(10,62 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
+
(325,00 + ΦΠΑ) 403,00 με ΦΠΑ
+
(2.000,00 + ΦΠΑ) 2.480,00 με ΦΠΑ
+
Seca 665, Ζυγός Πλατφόρμα (Class III)
SEC-6657021193
(1.833,06 + ΦΠΑ) 2.272,99 με ΦΠΑ
+
(966,94 + ΦΠΑ) 1.199,01 με ΦΠΑ
+
(564,52 + ΦΠΑ) 700,00 με ΦΠΑ
+
(1.466,94 + ΦΠΑ) 1.819,01 με ΦΠΑ
+