Εταιρείες

Φυσικοθεραπεία

(209,67 + ΦΠΑ) 259,99 με ΦΠΑ
(229,83 + ΦΠΑ) 284,99 με ΦΠΑ
(149,19 + ΦΠΑ) 185,00 με ΦΠΑ
(91,94 + ΦΠΑ) 114,01 με ΦΠΑ
(104,84 + ΦΠΑ) 130,00 με ΦΠΑ
(81,45 + ΦΠΑ) 101,00 με ΦΠΑ
(108,87 + ΦΠΑ) 135,00 με ΦΠΑ
(91,12 + ΦΠΑ) 112,99 με ΦΠΑ
(75,80 + ΦΠΑ) 93,99 με ΦΠΑ
(79,03 + ΦΠΑ) 98,00 με ΦΠΑ
(68,55 + ΦΠΑ) 85,00 με ΦΠΑ
(60,48 + ΦΠΑ) 75,00 με ΦΠΑ
(77,42 + ΦΠΑ) 96,00 με ΦΠΑ
(58,06 + ΦΠΑ) 71,99 με ΦΠΑ
(120,96 + ΦΠΑ) 149,99 με ΦΠΑ
(49,19 + ΦΠΑ) 61,00 με ΦΠΑ
(123,39 + ΦΠΑ) 153,00 με ΦΠΑ
(123,39 + ΦΠΑ) 153,00 με ΦΠΑ
(20,16 + ΦΠΑ) 25,00 με ΦΠΑ
(16,94 + ΦΠΑ) 21,01 με ΦΠΑ
(2,42 + ΦΠΑ) 3,00 με ΦΠΑ
(14,52 + ΦΠΑ) 18,00 με ΦΠΑ
(12,90 + ΦΠΑ) 16,00 με ΦΠΑ
(8.467,74 + ΦΠΑ) 10.500,00 με ΦΠΑ
(9.903,23 + ΦΠΑ) 12.280,01 με ΦΠΑ
(43,20 + ΦΠΑ) 53,57 με ΦΠΑ
(36,09 + ΦΠΑ) 44,75 με ΦΠΑ
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
(66,94 + ΦΠΑ) 83,01 με ΦΠΑ
(63,36 + ΦΠΑ) 78,57 με ΦΠΑ
(197,58 + ΦΠΑ) 245,00 με ΦΠΑ
(2,42 + ΦΠΑ) 3,00 με ΦΠΑ
(94,35 + ΦΠΑ) 116,99 με ΦΠΑ
(2,82 + ΦΠΑ) 3,50 με ΦΠΑ