Εταιρείες
Μέγεθος Monitor
Τύπος Χαρτιού
Εκτύπωση Απαγωγών
Πλάτος Χαρτιού Εκτύπωσης

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(552,42 + ΦΠΑ) 685,00 με ΦΠΑ
(282,26 + ΦΠΑ) 350,00 με ΦΠΑ
(5,65 + ΦΠΑ) 7,01 με ΦΠΑ
(478,23 + ΦΠΑ) 593,01 με ΦΠΑ
(1.975,81 + ΦΠΑ) 2.450,00 με ΦΠΑ
(1.120,97 + ΦΠΑ) 1.390,00 με ΦΠΑ
(1.300,00 + ΦΠΑ) 1.612,00 με ΦΠΑ
(38,71 + ΦΠΑ) 48,00 με ΦΠΑ
(49,19 + ΦΠΑ) 61,00 με ΦΠΑ
(229,84 + ΦΠΑ) 285,00 με ΦΠΑ
(56,45 + ΦΠΑ) 70,00 με ΦΠΑ
(16,13 + ΦΠΑ) 20,00 με ΦΠΑ
(368,55 + ΦΠΑ) 457,00 με ΦΠΑ