Εταιρείες

Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρα
Αλκοολόμετρο Draeger 5510
DRG-5510
(614,52 + ΦΠΑ) 762,00 με ΦΠΑ
+
Αλκοολόμετρο Draeger 7510
DRG-7510
(2.362,90 + ΦΠΑ) 2.930,00 με ΦΠΑ
+
Αλκοολόμετρο Draeger Alcotest 6820
DRG-6820
(991,94 + ΦΠΑ) 1.230,01 με ΦΠΑ
+
Αλκοολόμετρο FIT
GIM-24500
(25,00 + ΦΠΑ) 31,00 με ΦΠΑ
+
(909,50 + ΦΠΑ) 1.127,78 με ΦΠΑ
+
(1,80 + ΦΠΑ) 2,23 με ΦΠΑ
+
(25,00 + ΦΠΑ) 31,00 με ΦΠΑ
+
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
+
(709,68 + ΦΠΑ) 880,00 με ΦΠΑ
+