Ο κυβερνητικός οργανισμός της Δημόσιας Υγείας στην Αγγλία (PHE) ανακοίνωσε ότι η δράση «Stop Smoking Services (SSS)» μπορεί να συνεχίσει τις δράσεις στην ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στην αναπνοή, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Bedfont® συνεργάζεται με παγκόσμια κυβερνητικά όργανα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του οργανισμού PHE, για να βοηθήσει με ασφάλεια στην αποκατάσταση του αναπνευστικού ελέγχου στην κλινική πρακτική.
Ως αποτέλεσμα διατέθηκαν πολλοί χρήσιμοι πόροι για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας κατά τη διεξαγωγή δοκιμών αναπνοής κατά τη διάρκεια του COVID-19.

Μετά από σχολαστική ανάλυση σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης COVID-19 κατά τη διεξαγωγή δοκιμών αναπνοής, ο PHE κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος μετάδοσης ιών COVID-19 μέσω της χρήσης συσκευών μέτρησης CO (όπως η Smokerlyzer Micro+) είναι ελάχιστος (3).

Εξετάστηκαν ορισμένοι παράγοντες για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Η παρακολούθηση CO δεν ταξινομείται ως Διαδικασία Παραγωγής Αερολύματος (AGP) (3). Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δοκιμής είναι απίθανο να οδηγήσει στην απελευθέρωση των αερομεταφερόμενων σωματιδίων (αερολύματα) από την αναπνευστική οδό (1) τα οποία μπορούν ενδεχομένως να περιέχουν μολυσματικούς ιούς όπως το COVID-19.
  • H χρήση φίλτρων με τις συσκευές μέτρησης CO έχουν δοκιμαστεί από διαπιστευμένο οίκο αποδεικνύοντας την ασφαλή και αποτελεσματική αφαίρεση υψηλού ποσοστού βακτηρίων και ιών. Το τυπικό μέγεθος των σωματιδίων του κορονοϊού κυμαίνεται από 120 έως 160 νανόμετρα σε διάμετρο (2), σε σύγκριση, τα φίλτρα παρακολούθησης CO δοκιμάζονται με ένα σημαντικά μικρότερο μοντέλο ιού και έχουν αποδειχθεί ότι απομακρύνουν σωματίδια ιού τόσο μικρά όσο 24 νανόμετρα.

Συνιστούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο για τους ασθενείς σας, ενώ διεξάγονται δοκιμές αναπνοής CO στις κλινικές σας:

1.) Συνιστάται ιδιαίτερα να διατηρούνται πρακτικές υγιεινής, όπως η καλή τεχνική πλυσίματος χεριών.
2.) Ο ασθενής πρέπει να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο διαλογής συμπτωμάτων προτού υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία δοκιμής αναπνοής.
3.) Κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής αναπνοής CO, βεβαιωθείτε ότι διατηρείται απόσταση 2m (όπου είναι δυνατόν) μεταξύ εσάς και του ασθενούς, χρησιμοποιώντας προφορικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της οθόνης.
4.) Μην στέκεστε ακριβώς μπροστά από τον ασθενή και τη συσκευή κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής αναπνοής.
5.) Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος όπου πραγματοποιείται η δοκιμή CO είναι αεριζόμενος καλά.
6.) Συνιστάται οι συσκευές και τα φίλτρα να σκουπίζονται καλά μεταξύ κάθε ασθενούς (πριν και μετά τον έλεγχο της αναπνοής) με αντιβακτηριακά και αντι-ιικά μαντηλάκια χωρίς αλκοόλ. (Τα προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ μπορούν να επηρεάσουν τους αισθητήρες CO).
7.) Χρησιμοποιήστε επιπλέον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE) όταν βλέπετε έναν ασθενή για παρακολούθηση CO.
8.) Μόλις ο ασθενής έχει ολοκληρώσει τη δοκιμασία αναπνοής, ζητήστε του να απορρίψει τα αναλώσιμα μίας χρήσης (επιστόμια) στους κάδους κλινικών απορριμμάτων και ζητήστε του να πλύνει / να καθαρίσει τα χέρια του αφού ολοκληρωθεί αυτό.

Η Bedfont εναλλακτικά προσφέρει μια συσκευή μέτρησης CO και αντίστοιχη εφαρμογή για τον ασθενή, το iCO® Smokerlyzer® ιδανικό για την παρακολούθηση ασθενών από απόσταση.

Η πανδημία COVID-19 εξελίσσεται συνεχώς καθημερινά και όλοι προσαρμόζουμε συνεχώς και εξελίσσουμε την καθημερινή μας ζωή. Οι εξέταση παρακολούθησης του μονοξειδίου του άνθρακα (CO), δεν αποτελεί εξαίρεση.
Ωστόσο, καθώς αποκτάμε μεγαλύτερη κατανόηση του ιού, γινόμαστε πιο ικανοί στο πώς μπορούμε να διατηρούμε ο ένας τον άλλον ασφαλή, ενώ συνεχίζουμε βασικές υπηρεσίες για το κοινό.

Μείνετε Όλοι Ασφαλείς!

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. 6. Οδηγίες πρόληψης και ελέγχου μόλυνσης COVID-19: διαδικασίες δημιουργίας αερολυμάτων [Διαδίκτυο]. GOV.UK. 2020 [παρατίθεται στις 18 Νοεμβρίου 2020]. Διαθέσιμο από: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-n...
2. Πανδημία COVID-19 / SARS-CoV-2 | FPM [Διαδίκτυο]. FPM. 2020 [παρατίθεται στις 18 Νοεμβρίου 2020]. Διαθέσιμο από: https://www.fpm.org.uk/blog/covid-19-sars-cov-2-pa...
3. NCSCT - Εθνικό Κέντρο Παύσης και Κατάρτισης του Καπνίσματος [Διαδίκτυο]. Ncsct.co.uk. 2020 [παρατίθεται στις 18 Νοεμβρίου 2020]. Διαθέσιμο από: https://www.ncsct.co.uk/